Odnosi z javnostmi

Public relations

Obseg predmeta:

6,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Dejan Verčič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študente uvaja v sodobno prakso odnosov z javnostmi (OJ). Začenja z deležniškim videnjem organizacije in potrebo po upravljanju njihovih medsebojnih odvisnosti preko organizacijskih meja. To pa se začenja s poslušanjem in upravljanjem tem, pri čemer praktiki nastopajo v različnih vlogah in uporabljajo različne modele OJ (simetrične in asimetrične). Snovanje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje in vrednotenje so podvrženi etični presoji.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 08.03.2018