Osnove informatike in interneta

Introduction to Informatics and Internet

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (30 ur predavanj, 18 ur vaj, 8 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Andrej Mrvar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika
  • visokošolski strokovni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

- Zahtevnejše uporabe programov za urejanje preglednic (npr. Excel), absolutno in relativno naslavljanje. - Sistemi za podporo odločanju (Saatyev pristop), enokriterijsko in večkriterijsko odločanje, preferenčna relacija in funkcija koristnosti - Inte

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 07.03.2018