Prvi tuji strokovni jezik II: angleščina

Foreign language II: English for specific purposes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 54 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 24 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. mag. Nina Bostič Bishop

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Verzija:

Vida Zorko

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija
  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Poglobljeno obravnavanje izbranih socioloških tem, branje in analiza zahtevnejših avtentičnih strokovnih besedil s širšega področja družboslovja in še posebej z vpisanega ožjega področja, naloge za usvajanje in širjenje težjega družboslovnega besedišča in terminologije, težje vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti, branje, pisna obnova in ustna prezentacija znanstvenega članka v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 11.10.2018