Prvi tuji strokovni jezik II: angleščina

Foreign language II: English for specific purposes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 54 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 24 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. mag. Mojca Jarc

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. in lekt. dr. Leonora Flis

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Verzija:

Mojca Jarc

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Obravnavanje osrednjih tem s področja politologije, branje in analiza zahtevnejših družboslovnih strokovnih besedil, nadgrajevanje osnovne polstrokovne terminologije, širjenje družboslovnega besedišča in terminologije, vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti, zlasti pripravi pisnih izdelkov in vodene debate s poudarkom na ustrezni rabi in poznavanju strokovne terminologije.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 23.05.2018