Metode družboslovnega raziskovanja

Social science research methods

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (28 ur predavanj, 28 ur vaj, 0 ur seminarjev, 4 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Valentina Hlebec
  • doc. dr. Andraž Petrovčič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki
  • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja
  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

V okviru predavanj in vaj bodo obravnavane naslednje vsebine: nekatera temeljna vprašanja družboslovnega raziskovanja; raziskovalne strategije in družboslovne paradigme; znanstvena pojasnitev in struktura procesa raziskovanja; potek kvantitativne, kvalitativne in primerjalne raziskave; integracija metod; objektivnost in etika v raziskovanju.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava