Uvod v javno upravo

Introduction to public administration

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 27 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Marjan Brezovšek

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Miro Haček

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi
  • univerzitetni program Politologija - obramboslovje
  • univerzitetni program Politologija - študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Znanost o upravi kot znanstvena disciplina (razvoj, metode raziskovanja, razmerja do drugih znanosti); pojem uprave in upravljanja (semantika, razvoj pojma); uprava kot družbeni pojav (njen zgodovinski razvoj, posebej v zvezi s pojavom države); kontekst uprave (družbeni, politični, gospodarski razvoj države in splošnega dobra in ustrezne spremembe v upravi); funkcije oziroma naloge uprave (štiri osnovne skupine funkcij: monopol sile, regulacija, javne službe, odgovornost za dobrobit najšibkejših

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 15.05.2018