Prvi tuji strokovni jezik II: angleščina

Foreign language II: English for specific purposes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 50 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. Marijana Budeč Staničić

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Verzija:

Marijana Budeč Staničić

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Obravnavanje zahtevnejših avtentičnih besedil s področja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi. Pisanje raziskovalnih poročil. Utrjevanje tehnik pripravljanja projektne dokumentacije v tujem jeziku (oblikovanje dnevnega reda, pisanje zapisnikov in utemeljitev, priprava projektne dokumentacije.Vaje v prevajanju in konverzaciji (spremljanje aktualnih doganj v tujem periodičnem tisku in razprave v zvezi s tem); zasnova, izpeljava in predstavitev projekta v tujem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 24.05.2018