Prvi tuji strokovni jezik II: angleščina

Foreign language II: English for specific purposes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 50 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. Marijana Budeč Staničić

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Verzija:

Marijana Budeč Staničić

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika
  • visokošolski strokovni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Poglobljeno obravnavanje izbranih socioloških tem , branje in analiza zahtevnejših avtentičnih strokovnih besedil s širšega področja družboslovja in še posebej z vpisanega ožjega področja, naloge za usvajanje in širjenje težjega družboslovnega besedišča in terminologije, težje vaje v prevajanju in urjenju vseh jezikovnih spretnosti, izpeljava projekta v angleškem jeziku in izvajanje panelnih diskusij.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 24.05.2018