Prvi tuji strokovni jezik II: angleščina

Foreign language II: English for specific purposes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 26 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. Marijana Budeč Staničić

    Učitelji predmeta:

  • lekt. Maja Makovec

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Verzija:

Maja Makovec

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Obdelava različnih zahtevnejših avtentičnih besedil s širšega področja družboslovja, še posebej s področja študija; vaje za bralno razumevanje; utrjevanje in širjenje družboslovne terminologije; retorične spretnosti in tehnike; urjenje slušnega razumevanja; spoznavanje načel oblikovanja uspešnih predstavitev.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava