Zgodovina socialne in politične misli na Slovenskem

History of Social and Political Thought in Slovenia

Obseg predmeta:

5,0 KT / 50 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Cirila Toplak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Predmet zajema poglobljen prikaz, razmislek in oceno slovenske politične misli v ključnih zgodovinskih obdobjih protestantizma, protireformacije, razsevtljenstva, 19. stoletja in še posebej revolucionarnega leta 1848 do preloma z avstroogrsko monarhijo ob koncu prve svetovne vojne, ter politično misel Slovencev v obeh Jugoslavijah, vključno s političnimi teorijami o samostojni slovenski državi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 25.05.2018