Zgodovina slovenske kulture

History of Slovene Culture

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Aleš Gabrič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Natalija Majsova

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Reformacija in protireformacija na Slovenskem (prve slovenske knjige, prvi prevod Biblije v slovensščino, prva slovenska slovnica; cenzura, index librorum prohibitorum, izgon protestantov in posledice); razvoj šolstva (jezuitsko šolstvo, terezijanske šolske reforme, splošna šolska obveznost, enakopraven dostop do izobrazbe in splošna pismenost); prve kulturne ustanove na Slovenskem (prve gledališke predstave, prve slovenske založbe, razvoj osrednjih društev).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 21.03.2018