Trg delovne sile in zaposlovanje

Labour Market and Employment Policy

Obseg predmeta:

5,0 KT / 59 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 2 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Miroljub Ignjatović

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Študenti pri predmetu spoznajo strukturo in funkcije trga delovne sile, dejavnike, ki ga pogojujejo, posledice delovanja na posamezne skupine prebivalstva ter načine uravnavanja s strani države in socialnih partnerjev (ukrepi pasivne in aktivne politike zaposlovanja).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 24.05.2018