Teorije medijev in komuniciranja

Theories of Media and Communication

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (20 ur predavanj, 26 ur vaj, 0 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Breda Luthar

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Dejan Jontes
  • asist. Nejc Slukan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije
  • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
  • univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Predmet se skozi obravnavo različnih tem in študij primera ukvarja z vprašanjem medijske moči in odnosom med močjo in pomenom v sodobni medijski kulturi. To počne skozi obravnavo najbolj paradigmatičnih sodobnih medijskih fenomenov: moralne panike in škandala, ekonomije in kulture zvezdništva, naturalizacije družabnih platform, prepletanje politike in popularne kulture in vseprisotnost različnih oblik resničnostne televizije v kontekstu transformacije TV industrije v digitalni kulturi.Predmet te

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava