Temelji komunikologije

Introduction to communication studies

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 27 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andrej Škerlep

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Maruša Pušnik
  • asist. Marko Ribać
  • asist. Nejc Slukan
  • asist. dr. Andreja Trdina

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je uvod v komunikologijo kot znanost. Študentom predstavi kompleksnost komunikacijskega procesa in prikaže različne ravni in vidike komuniciranja v družbi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava