Študije turizma in potovanj

Studies of tourism and travel

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Marjan Hočevar

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Simona Zavratnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija
  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Sodobni turizem kot način mobilnosti ali prostočasovne potovalnosti je večplasten fenomen sodobnih družb. Splet socialnih, kulturnih in zgodovinskih dejavnikov omogoča razlikovanje med sodobno potovalnostjo in turizmom. Izpostavljen je pomen prostega časa in prepletanje dela s prostim časom, ki naraščajoče vpliva na prostorsko-časovne prakse posameznika.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava