Statistika

Statistics

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (28 ur predavanj, 28 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

    Učitelji predmeta:

  • asist. mag. Emil Polajnar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije
  • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
  • univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Osnove statistične analize v družboslovju: opisne metode, intervali zaupanja, preverjanje domnev, bivariatna analiza.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 19.02.2019