Splošni menedžment

Business Management

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 15 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Andrej Rus

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študentom prikaže temeljne metode analize in oblikovanja izhodišč za strateško umestitev podjetja kot temelja za strateško upravljanje oz. vodenje. Krize v gospodarstvu in njihovo obvladovanje. Procesi prilagoditev okolju v gospodarski družbi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava