Sodobne družbe

Contemporary societies

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 15 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Matjaž Uršič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Simona Zavratnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija
  • univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava strukturne družbene spremembe, ki se sočasno, vendar na različne načine, pojavljajo v večini nacionalnih držav na svetu. Poleg tega obravnava prilagajanje individualnih in kolektivnih akterjev na spremembe ter njihovo vlogo spodbujanju in usmerjanju sprememeb.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 28.05.2018