Sociologija vsakdanjega življenja

Sociology of Everyday Life

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (27 ur predavanj, 20 ur vaj, 0 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Alenka Švab

    Učitelji predmeta:

  • asist. Nina Perger

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Sociološko raziskovanje vsakdanjega življenja se umešča med mikro- in makrosociološke pristope ter pomeni raziskovanje vezi med posameznikom, njegovim vsakdanjim neposrednim okoljem in širšo družbo. Predmet seznanja študente z vsakdanjim življenjem kot socialnim procesom, z opredelitvami vsakdanjega sveta in konstrukcijami pomenov, akterjev in vlog v vsakdanjem življenju. Posebna pozornost je namenjena značilnostim vsakdanjega sveta in vsakdanjim komunikacijam.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 14.05.2018