Sociologija organizacij

Sociology of Organizations

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 26 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Dana Mesner Andolšek

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Branko Ilič
  • prof. dr. Andrej Rus

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - obramboslovje
  • visokošolski strokovni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Študenti se pri predmetu seznanijo z osnovnimi sociološkimi pojmi in koncepti, ki so podlaga za delovanje sodobnih organizacij (formalna/neformalna organizacija, moč, interesi, konflikti, posameznik, skupina). Klasična in sodobne teorije organizacij. Tipologije organizacij. Vpliv tehnologije na organizacije. Fleksibilno podjetje. Velike organizacije. Organizacijska struktura in kultura organizacije. Vodenje, moč, interesi in konflikti v organizaciji. Komuniciranje. Organizacijske spremembe in ra

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava