Sociologija dela

Sociology of Work

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 3 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Miroljub Ignjatović

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

Kratka vsebina predmeta:

Koncept dela (opredelitev in vrednotenje tega, kar je v družbi priznano kot delo) in delovne prakse (vrste dela, delitev in načini organiziranja in opravljanja dela) so odvisni od konkretnega družbenega konteksta, zaradi česar preučevanje dela omogoča lažje razumevanje delovanja in spreminjanja družbe v celoti. Pri predmetu se predstavijo vzorci organizacije in delitve dela na makroravni (v družbi) ter izkušnje in stališča do dela na mikroravni (posameznikov). Delo je obravnavano kot instrument

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava