Semiotika

Semiotics

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andrej Škerlep

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Andreja Vezovnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je uvod v semiotiko, vedo o znakih, sistemih znakov ter rabi le-teh v označevalnih procesih. Temeljne semiotične teorije so predstavljene tako, da lahko služijo hkrati kot modeli razumevanja in kot orodje analize komuniciranja, družbenih reprezentacij in simbolnih struktur.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava