Radio

Radio

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (27 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Igor Vobič

    Učitelji predmeta:

  • pred. mag. Vasja Lebarič
  • doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Študent spozna zgodovino radijskega medija in njegov razvoj, tako javnega radia kot tudi komercialnih radijskih postaj. Pridobi znanja o nastajanju radijske programske sheme in kriterijev, ki vplivajo nanjo in na profil radijskega programa. Ključna znanja, ki jih mora študent usvojiti, izhajajo iz posebnosti medija tako pri novinarskem sporočanju, delovanju radia in delovnih procesih kot pri učinkih, ki jih ima medij na poslušalce.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava