Prvi tuji strokovni jezik II: italijanščina

Foreign language II: Italian for specific purposes

Obseg predmeta:

5,0 KT / 54 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 24 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. dr. Nina Gorenc

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Italijanščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • univerzitetni program Družboslovna informatika
 • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki
 • univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije
 • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • univerzitetni program Kulturologija
 • univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • univerzitetni program Novinarstvo
 • univerzitetni program Politologija - študije politike in države
 • visokošolski strokovni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Med glavne cilje predmeta sodi seznanjanje študentov z zahtevnejšimi avtentičnimi besedili z ožjega področja študija in obravnavanje ter usvajanje posebnih struktur, značilnih za to zvrst jezika.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 24.05.2018