Prostorska sociologija

Spatial Sociology

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (26 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Marjan Hočevar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija

Kratka vsebina predmeta:

V okviru predmeta se študeti seznanijo z osnovami sociološke analize prostorskih procesov in struktur. Posebna pozornost je posvečena prikazu in ovrednotenju različnih teoretskih pristopov k proučevanju prostora. Študenti se podrobno seznanijo z različnimi fenomeni sodobnih urbaniziranih družb, s procesi družbeno prostorske segracije, z vlogo informacijsko komunikacijskih tehnologij pri družbenem prestrukturiranju prostora in sociološkimi značilnostmi prostorskega razvoja v Sloveniji. Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava