Pravo EU

Law of the EU

Obseg predmeta:

5,0 KT / 55 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 25 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Rado Bohinc

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Til Rozman

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki

Kratka vsebina predmeta:

Namen predmeta je predstavitev temeljnih pravnih področij, ki jih ureja pravo EU, ključnih pravnih instrumentov EU in pravnih institucij, ki zagotavljajo izvajanje evropskega pravnega reda v državah članicah. Dodatno je namen predmeta osvetliti postopke sprejemanja evropskega prava ter analizirati dosedanjo vlogo, pomen in dosežke evropskega prava pri procesih evropske integracije.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava