Politika skupine

Group Policy

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Cirila Toplak

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Marinko Banjac

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Politika skupine je veščinski predmet, kjer se študenti s samostojnim učenjem skozi sprotno simulacijo komunikacijskih situacij seznanjajo z osnovami skupinske psihodinamike ter tehnikami in metodami vodenja in komuniciranja v najrazličnejših skupinah, kakor tudi z osnovami javnega nastopanja, osnovnimi metodami preprečevanja in reševanja konfliktov ter nekaterimi najširše uporabljanimi načrtovalskimi procesi v sodobnih organizacijah.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava