Politična sociologija

Political sociology

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (26 ur predavanj, 0 ur vaj, 24 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet izhaja iz klasičnega razumevanja politične sociologije, ki proučuje vmeščenost političnih fenomenov v socialno realnost. Relevantnost poučevanja politične sociologije v današnjem trenutku je posledica velikih sprememb, ki jih doživljajo razvite, postmoderne družbe; predvsem sprememb v socialni strukturi in novih oblikah neenakosti, šibenje starih in pojavljanje novih mehanizmov izgradnje kolektivnih identitet, ter sprememb v socialnih in političnih vrednotah, in socialnih omrežjih.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava