Politična filozofija

Political philosophy

Obseg predmeta:

5,0 KT / 50 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Andrej Kurnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Temeljni sklopi: antična politična filozofija, srednjeveška politična teologija, novoveška politična filozofija, liberalna politična filozofija, utilitarizem in radikalizem, ameriška politična filozofija, (neo)pluralizem, koservativna politična filozofija, nemška klasična filozofija, marksistična politična filozofija, kitična teorija družbe, psihoanaliza in politika, (post)strukturalizem.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava