Osnove tržnega raziskovanja

Essentials of Marketing Research

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (27 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Samo Kropivnik

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava ključne elemente raziskovalnega procesa marketinškega raziskovanja oz. raziskovanja v tržnem komuniciranju ali odnosih z javnostmi in je namenjen usvajanju področnih znanj in usposabljanju za izhodiščne vloge v raziskovalnih procesih. Obveznosti vključujejo sprotno aktivno delo na skupinskem marketinškem raziskovalnem projektu ali individualni nalogi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava