Osnove kvalitativne metodologije

Introduction to qualitative research

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (28 ur predavanj, 0 ur vaj, 28 ur seminarjev, 4 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Tina Kogovšek

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Bojana Lobe
  • izr. prof. dr. Gregor Petrič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika
  • visokošolski strokovni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Študenti se seznanijo z osnovnimi metodološkimi pristopi, raziskovalnimi načrti in procesom v kvalitativnem raziskovanju, najpomembnejšimi metodami/strategijami zbiranja podatkov (npr. opazovanje z udeležbo, različne vrste intervjujev itd.) in metodami analize kvalitativnih podatkov. Spoznajo prednosti in slabosti kvantitativne in kvalitativne metodologije, načine preverjanja kakovosti kvalitativnih podatkov in enega od programskih paketov za analizo kvalitativnih podatkov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava