Osnove komunikološkega raziskovanja

Introduction to communication research

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 17 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Tanja Oblak Črnič

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Samo Kropivnik
  • izr. prof. dr. Ilija Tomanić Trivundža

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Poudarek je na aktualnih problemih, relevantnih za kvantitativno in kvalitativno empirično raziskovanje v komunikologiji in medijskih študijah. Pozornost je usmerjena na spoznavanje empiričnih metod za raziskovanje medijske kulture in institucij, medijskih občinstev in medijskih vsebin. Poudarek je na aktualnih problemih, kjer se študenti prek praktičnih nalog seznanijo z izbranimi metodami raziskovalnega dela: opazovanja z udeležbo, vprašalniki, analizo besedil in intervjuji.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava