Okoljska sociologija

Environmental sociology

Obseg predmeta:

5,0 KT / 50 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Matjaž Uršič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Izbrane teme predavanj: okoljska sociologija med »naturalizmom in konstruktivizmom«; nove tehnologije in nove paradigme narave; socialna konstrukcija prostora in narave; (ne)smiselnost ločevanja prostora in okolja; novi trendi: suburbanizacija in nova "kolonizacija" podeželja; postmoderni vrednotni preskok: dileme trajnostnega razvoja; pogoji legitimizacije trajnostnega razvoja; razlogi razcepa med načelnim in pragmatičnim delovanjem; posebnosti slovenskega odnosa do prostora/okolja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 25.05.2018