Oglaševanje in družba

Advertising and society

Obseg predmeta:

5,0 KT / 55 (30 ur predavanj, 25 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Tanja Kamin

    Učitelji predmeta:

  • asist. Nataša Verk

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet umešča oglaševanje v širši družbeni kontekst in ga obravnava iz različnih zornih kotov: marketinga, teorije komuniciranja, umetnosti, popularne kulture, kreativne industrije, politične ekonomije in “novih” medijev. Podrobno obravnava etiko oglaševanja, mehanizme zakonske regulacije in samoregulacije oglaševanja. Vsebine, ki jih ta predmet obravnava, so nujne za vse, ki delujejo v komunikacijski industriji. Omogoča razumevanje ekonomske in socialne vloge oglaševanja. Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava