Obrambni in varnostni sistem

Defense and Security System

Obseg predmeta:

5,0 KT / 58 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 28 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Anton Grizold

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Maja Garb
  • doc. dr. Jelena Juvan
  • izr. prof. dr. Iztok Prezelj

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - obramboslovje

Kratka vsebina predmeta:

Študenti se pri predmetu seznanijo s koncepti varnosti, ogrožanja varnosti, varnostnih kriz, asimetričnih groženj, nacionalnovarnostne politike in nacionalnovarnostnega sistema. Empirični del predmeta se osredotoča na aplikacijo vseh navedenih konceptov na Republiko Slovenijo. Poseben poudarek je namenjen koordinaciji v okviru sistema nacionalne varnosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava