Novinarsko sporočanje II

News Reporting II

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Marko Milosavljević

    Učitelji predmeta:

  • asist. Tina Kristan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je namenjen preučevanju metod in načinov novinarskega sporočanja ter upovedovanju besedil v različnih žanrih in vrstah, kot so med drugim reportaža, portret in analiza. Analizirane so značilnosti navedenih novinarskih vrst v sodobnem slovenskem in svetovnem tisku ter množičnih medijih. Posebej se ukvarja s specifičnimi metodami, uporabljenimi pri preiskovalnem novinarstvu.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava