Novinarsko sporočanje I

News Reporting I

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Marko Milosavljević

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je namenjen preučevanju metod in načinov novinarskega sporočanja ter upovedovanju besedil v različnih žanrih in vrstah, s poudarkom na različnih oblikah intervjuja, a tudi drugih avtorskih novinarskih prispevkov. Analizirane so konstitutivne prvine navedenih novinarskih vrst ter razvoj in položaj posameznih novinarskih vrst in žanrov v sodobnih množičnih občilih.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava