Metodologija politološkega raziskovanja

Research methodology in political science

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 16 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Samo Kropivnik

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Marinko Banjac
  • izr. prof. dr. Anže Burger
  • doc. dr. Marko Lovec
  • prof. dr. Cirila Toplak
  • doc. dr. Blaž Vrečko Ilc

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Namen predmeta je opremiti študente politologije s temeljnimi znanji, potrebnimi za empirično raziskovanja v nedeterminističnih vedah. Na predavanjih so predstavljeni in kritično ovrednoteni najpogosteje uporabljeni pristopi in metode politološkega raziskovanja, cilj pa je pridobiti pregledno znanje, ki omogoča kasnejše podrobnejše raziskovalne specializacije. Študijske obveznosti vključujejo sprotno aktivno delo na manjšem skupinskem raziskovalnem projektu.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava