Metode kulturološkega raziskovanja

Methods in cultural research

Obseg predmeta:

5,0 KT / 59 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 29 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Anton Kramberger

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Cilji, vsebina, obveznosti (1x); opredelitve (tradicije, paradigme, šole) (1x); raziskovalne strategije & faze raziskovanja (1x); naravno območje pojava (1x); letni projekt, teorija, poročila (1x); uvodni študij pojava, viri informacij, gradiv (2x); raziskovalni dizajn & model – kvalitativni pristopi (3x); raziskovalni dizajn & model – kvantitativni pristopi (2x); mešani raziskovalni dizajn & model (veriženje) (1x); kakovost, akademsko pisanje, primeri (1x); predstavitve projektov, seminarji.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava