Mednarodno varstvo človekovih pravic

International Protection of Human Rights

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (20 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Petra Roter

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Študenti spoznajo in razumejo človekove pravice ter mehanizme in politiko varstva človekovih pravic v sodobni mednarodni skupnosti. Predmet kritično obravnava temeljne značilnosti mednarodnega varstva človekovih pravic – zgodovinski razvoj, različne institucionalne mehanizme mednarodnega varstva človekovih pravic, vsebino in omejitve človekovih pravic. Predmet predpostavlja znanja, usvojena pri predmetih Mednarodni odnosi in Struktura mednarodne skupnosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava