Medijska regulacija

Media regulation

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Marko Milosavljević

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Barbara Rajgelj

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Študenti pri predmetu spoznavajo temeljne pravnoteoretične pojme, značilnosti državne ureditve Slovenije (s poudarkom na ustroju vseh treh vej oblasti) ter ključne značilnosti medijskega prava in sistema regulacije (med drugim zakon o medijih, zakon o AVMS, vključno s pravico do popravka, dostop do informacij javnega značaja ter mednarodni regulacijski okvir EU).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava