Medijska etika

Media Ethics

Obseg predmeta:

5,0 KT / 54 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 24 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Melita Poler Kovačič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Novinarstvo

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava temeljne pojme (medijske) etike, model za reševanje etičnih dilem, moralno presojanje na podlagi etičnih teorij (zlate sredine, deontološkega pristopa, utilitarizma), družbeno odgovornost medijev in samoregulacijo. Od študentov se pričakuje predznanje predmeta Uvod v novinarstvo 1.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 10.05.2018