Mediji in občinstva

Media and Audiences

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 47 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Breda Luthar

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Dejan Jontes

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet bo obravnaval najpomembnejše teorije o medijski potrošnji. Študenti se bodo seznanili z zgodovino raziskovanja medijskega vpliva in uporabe medijev (npr. raziskovanje uporab in gratifikacij, ti. "agenda setting", teorija kultivacije). Po pregledu zgodovine raziskovanja bodo spoznali sodobne teorije aktivnega občinstva (teorije recepcije), Bourdijev model kulturne potrošnje ter se ukvarjali s spremembami, ki jih prinašajo v ta razmerja novi mediji in ti. privatizacija medijske potrošnje.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 14.06.2018