Marketinško upravljanje

Marketing Management

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Urška Golob Podnar

    Učitelji predmeta:

  • asist. Nataša Verk

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Študenti se naučijo razumeti in aplicirati sodobne metode marketinškega upravljanja, temeljnega znanja za poslovodenje pridobitnih in nepridobitnih organizacij.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 25.05.2018