Kvantitativno družboslovno raziskovanje

Quantitative social research

Obseg predmeta:

5,0 KT / 56 (26 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • visokošolski strokovni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava ključne elemente priprave in izvedbe kvantitativne družboslovne raziskave: izhodišča in cilji kvantitativne raziskave, potek kvantitativne raziskave s poudarkom na problematiki merjenja v družboslovju, prikaz nekaterih temeljnih postopkov za analizo podatkov z uporabo izbranega programskega orodja (npr. SPSS) in predstavitev rezultatov, primerjava različnih načrtov kvantitativne raziskave.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava