Kulturna politika

Cultural Policy

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Vesna Čopič

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Anton Kramberger
  • izr. prof. dr. Gregor Tomc

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Kulturologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet: seznanja študente s cilji, inštrumenti, modeli in trendi kulturnih politik javnih oblasti na različnih ravneh, od državne in lokalne do transnacionalne oziroma mednarodne; omogoča vpogled v delovanje kulturnega sistema in v posamezna področja izvajanja kulturnih politik; razvija razumevanje vpetosti področja kulture v politični, ekonomski, pravni in upravni sistem; in spodbuja pridobivanje ustreznh kompetenc za formuliranje, spremljanje in evalvacijo kulturnih politik.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava