Jezik in stil oglaševanja

Language and Style of Advertising

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 7 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Monika Kalin Golob

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Nataša Gliha Komac

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Abstrakcija jezikovno-stilnih postopkov pri tvorbi oglasnih besedil in njihovega učinkovanja na naslovnika.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 18.05.2018