Javna uprava v Sloveniji

Slovenian public administration

Obseg predmeta:

5,0 KT / 57 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 27 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Marjan Brezovšek

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Politologija - študije demokracije in upravljanja

Kratka vsebina predmeta:

Upravni sistemi. Pojem in vloga javne uprave v Sloveniji. Organizacijske oblike javne uprave kot izvršilne veje oblasti, z vlado, ministrstvi, upravnimi enotami, z interakcijo med njimi, z lokalno samoupravo, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb ter njihovo delovanje v praksi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 15.05.2018