Internet v vsakdanjem življenju

Internet in everyday life

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (28 ur predavanj, 0 ur vaj, 29 ur seminarjev, 3 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Gregor Petrič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Andraž Petrovčič

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Družboslovna informatika
  • visokošolski strokovni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Predmet omogoča osvojiti temeljna idejna in teoretska izhodišča glede vloge interneta v sodobni družbi in vsakdanjem življenju in njihovo aplikacijo na konkretne fenomene, ki se odvijajo v okviru internetnih platform. Slušatelji se najprej seznanijo z idejnimi zasnovami interneta in razvojnimi preboji na tehnološki in družbeni ravni, nato pa se obravnava izbrane koncepte, ki naslavljajo vlogo interneta na ravni medosebnih odnosov, komuniciranja, identitete, participacije in skupnosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 25.05.2018