Evropske družbe in globalizacija

European Societies and Globalisation

Obseg predmeta:

5,0 KT / 60 (20 ur predavanj, 0 ur vaj, 40 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Franc Trček

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • univerzitetni program Analitska sociologija
  • univerzitetni program Evropske študije - družboslovni vidiki

Kratka vsebina predmeta:

Vsebino predmeta uokvirjata vprašanji, kako so evropske družbe (države) vplivale in še vedno vplivajo na globalizacijske procese in kako (so) se evropske družbe in odnosi med njimi spreminjali oz. se spreminjajo zaradi globalizacijskih procesov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 08.06.2018